CAD/CAM

3

MAcRO Wire

CAD/CAM MAcRO Wire สำหรับเครื่องไวร์คัท โดยสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครอบคลุม ใช้ง่าย เพียงแค่ใช้โปรแกรม CAD เป็นก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถศึกษาได้จากวีดีโอสอนการใช้งานในทุกฟังค์ชั่น

ฟังค์ชั่นการใช้งาน
  • พันช์
  • พันช์ 4 แกน
  • ดาย
  • ดาย คุมรัสมีบนล่าง