เครื่องซุปเปอร์ดิล

Super Drill EDM machine

เครื่อง ซุปเปอร์ ดิล เจาะรู โลหะ สำหรับเจาะรูนำร่องก่อนไวร์คัท เจาะโลหะชุปแข็ง วัสดุนำไฟฟ้าต่างๆ เจาะรูน้ำ ทูลลิ่ง เครื่องมือ

IDEA CNC logo 350
Picture 2016-08-22 13_00_15

คุณลักษณะ

เจาะได้เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 – 3.0 mm.

ควบคุมความลึกอัตโนมัติ

ความตรง น้อยกว่า 0.04 mm.

สามารถเจาะบนผิวที่เอียง และมีความโค้งได้

ลิเนียร์สเกล บนแกน X Y Z

ลวดเร็วและต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำ

ใช้น้ำในการหล่อเย็น ตุ้นทุนต่ำ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

Picture 2016-08-22 13_03_17