ไส้กรองไวร์คัท

ไส้กรอง เครื่องไวร์คัท อีดีเอ็ม Wire EDM Filter

ไส้กรองสำหรับเครื่อง วายคัต อีดีเอ็ม

edm-filter
  • AccuteX

  • SODICK

  • MITSUBISHI

  • CHARMILLES

  • FANUC

  • MAKINO

  • BROTHER

  • CHMER

  • EXCETEK

  • SPM

IT-20

IT-20

IT-23

IT-23

IT-25D

IT-25D

IT-31

IT-31

IT-37

IT-37

IT-40

IT-40

ITO-35-33

IT-35-33

ITO-36-33

IT-36-33

ITO-45-72

IT-45-72

ITO-A35

ITO-A35

OMF-340F

OMF-340F

OMF-340FK ADVANCE

OMF-340FK Advance

OMF-340FK

OMF-340FK