ลวดไวร์คัท

Upper Wire guide (Sapphire)

Size : Diameter

0.21

0.22

0.26

0.27

0.31

0.32

Machine : JL, EPOC, AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG

Specification : 90-1/86-1/86-2 type

แบบฟอร์มสนใจสินค้า

[contact-form-7 404 "Not Found"]
สินค้าถัดไป
Product Image
D60-2V
สินค้าย้อนหลัง
Product Image
S100