ลวดไวร์คัทจีน

Molybdenum wire

ลวดไวร์คัท สำหรับเครื่องไวร์คัทจีน

Molybdenum Wire