ลิเนียร์สเกล

ลิเนียร์ สเกล
Linear Scale

รับติดตั้ง ซ่อม แก้ไข ดัดแปลงสัญญาณ ลิเนียร์ สเกล และจอแสดงผลตัวเลขดิจิตอล ให้ใช้กับของเดิมได้

เครื่องมิลลิ่ง เครื่องกลึง เครื่องเจียร และเครื่องประเภทอื่นๆที่ต้องการวัดตำแหน่งด้วยความแม่นยำ 0.001 mm และ 0.005 mm.

Installation fix modify signal cable Linear scale and Digital Read Out (DRO)

Milling machine, Lathe machine, Grinding machine and Special machine with precision 0.001 mm. and 0.005 mm.


รับซ่อม จอแสดงผลตัวเลขดิจิตอล (DRO)

อาการเสีย เปิดไม่ติด เปิดติดแล้วดับ ตัวเลขขาดหาย ค่าซ่อม 2000 บาท ทุกอาการ

ซ่อมไม่ผ่านไม่เสียค่าใช้จ่าย

DIGITAL READ OUT with LINEAR SCALE & ENCODER

จอแสดงผลตัวเลข พร้อม ลิเนียร์ สเกล และ เอ็นโคดเดอร์

 

สำหรับตรวจวัดการเคลื่อนที่ของ แกน X Y Z W C หรืออื่นๆ เช่น Rotary Encode

แบบกระจก หรือ Glass scale สำหรับเครื่องทั่วไปยาวระยะแกนไม่เกิน 2 เมตร

แบบแม่เหล็ก หรือ Magnetic สำหรับการวัดแกนที่มีความยาวระยะมากกว่า 2 เมตรขึ้นไป

เหมาะสำหรับเครื่อง มิลลิ่ง เจาะเรเดียล คว้าน กลึง เจียร และเครื่องจักรโลหะการประเภทอื่นๆ ที่ต้องการทราบระยะการทำงานของแกน ลดความผิดพลาด เพื่อความแม่นยำ และเที่ยงตรง ในการทำงาน

จอแสดงผล สามารถใช้กับเครื่อง EDM และเครื่อง EDM Drill หรือ Super Drill เพื่อตั้งระยะความลึกแกน Z ได้


 การตั้งค่าพารามิเตอร์ จอแสดงผล ดิจิตอล

System parameter setting


 การติดตั้ง ลิเนียร์ สเกล และ จอแสดงผล เครื่องมิลลิ่ง และเครื่องกลึง

The installation demonstration of DIGITAL READ OUT and Linear Scale Milling and Lathe machine

  • DRO-2V จอแสดงผล 2 แกน ใช้กับ เครื่องมิลลิ่ง เครื่องกลึง เครื่องเจียร และเครื่องทั่วไปหรืองานที่ต้องการวัดระยะทาง ตำแหน่งของอุปกรณ์
  • DRO-3V จอแสดงผล 3 แกน ใช้กับ เครื่องมิลลิ่ง เครื่องกลึง เครื่องเจียร และเครื่องทั่วไปหรืองานที่ต้องการวัดระยะทาง ตำแหน่งของอุปกรณ์
  • DRO-3E จอแสดงผล 3 แกน ใช้กับ เครื่อง EDM และ Super drill หรือ EDM Drill หรืองานที่ต้องการวัดระยะทาง ตำแหน่งของอุปกรณ์ กำหนดความลึกแกน Z ได้
  • DRO-3VLCD จอแสดงผลแบบ LCD 3 แกน จอแสดงผล 2 แกน ใช้กับ เครื่องมิลลิ่ง เครื่องกลึง เครื่องเจียร และเครื่องทั่วไปหรืองานที่ต้องการวัดระยะทาง ตำแหน่งของอุปกรณ์ ช่วยให้ใช้งานฟังค์ชั่น เจาะรูรอบวงกลม PCD Divide holes และ เจาะรูแนวรัศมี PLD Divide holes ง่ายขึ้น

 


รุ่น ลิเนียร์สเกล

DC10 ความละเอียด 5 ไมครอน

สำหรับเครื่องมิลลิ่ง คว้าน กัด ปาด ไส กลึง

Linear Scale DC20


DC20 ความละเอียด 1 ไมครอน

สำหรับเครื่องเจียร

Linear Scale DC10


ตัวอย่าง งานติดตั้ง DRO ลิเนียรสเกล

 

 


 

 


 

 


20191225_134257

20191225_134319

20191225_133743

20191225_133721