ลิเนียร์สเกล

รับติดตั้ง ซ่อม แก้ไข ดัดแปลงสัญญาณ ลิเนียร์ สเกล และจอแสดงผลตัวเลขดิจิตอล

เครื่องมิลลิ่ง เครื่องกลึง เครื่องเจียร และเครื่องประเภทอื่นๆที่ต้องการวัดตำแหน่งด้วยความแม่นยำ 0.001 mm และ 0.005 mm.

Installation fix modify signal cable Linear scale and Digital Read Out (DRO)

Milling machine, Lathe machine, Grinding machine and Special machine with precision 0.001 mm. and 0.005 mm.

รับซ่อม จอแสดงผลตัวเลขดิจิตอล (DRO)

อาการเสีย เปิดไม่ติด เปิดติดแล้วดับ ตัวเลขขาดหาย ค่าซ่อม 2000 บาท ทุกอาการ

ซ่อมไม่ผ่านไม่เสียค่าใช้จ่าย

DIGITAL READ OUT with LINEAR SCALE & ENCODER

จอแสดงผลตัวเลข พร้อม ลิเนียร์ สเกล และ เอ็นโคดเดอร์

Digital Read Out

สำหรับตรวจวัดการเคลื่อนที่ของ แกน X Y Z W C หรืออื่นๆ เช่น Rotary Encode

แบบกระจก หรือ Glass scale สำหรับเครื่องทั่วไปยาวระยะแกนไม่เกิน 2 เมตร

แบบแม่เหล็ก หรือ Magnetic สำหรับการวัดแกนที่มีความยาวระยะมากกว่า 2 เมตรขึ้นไป

เหมาะสำหรับเครื่อง มิลลิ่ง เจาะเรเดียล คว้าน กลึง เจียร และเครื่องจักรโลหะการประเภทอื่นๆ ที่ต้องการทราบระยะการทำงานของแกน ลดความผิดพลาด เพื่อความแม่นยำ และเที่ยงตรง ในการทำงาน

 การตั้งค่าพารามิเตอร์ จอแสดงผล ดิจิตอล

System parameter setting

 การติดตั้ง ลิเนียร์ สเกล และ จอแสดงผล เครื่องมิลลิ่ง และเครื่องกลึง

The installation demonstration of DIGITAL READ OUT and Linear Scale Milling and Lathe machine

รุ่นจอแสดงผลตัวเลข

D60 2E

DRO 3V / 3E

จอแสดงผล 3 แกน เครื่อง EDM / EDM drill

กำหนดความลึกได้ (Depth function)

DRO

DRO 3V / 3M
จอแสดงผล 3 แกน เครื่องมิลลิ่ง

D60 2M

DRO 2V / 2M

จอแสดงผล 2 แกน เครื่องกลึง มิลลิ่ง คว้าน กัด ปาด ไส เจียร

รุ่น ลิเนียร์สเกล

DC10 ความละเอียด 5 ไมครอน

สำหรับเครื่องมิลลิ่ง คว้าน กัด ปาด ไส กลึง

Linear Scale DC20

DC20 ความละเอียด 1 ไมครอน

สำหรับเครื่องเจียร

Linear Scale DC10

ตัวอย่าง งานติดตั้ง DRO ลิเนียรสเกล

2 axis Linear scale 3
2 axis Linear scale
3 axis linear scale 4
3 axis linera scale
Magnetic Linear Scale
Magnetic Linear Scale Ditron
20191225_134257
20191225_134319
20191225_133743
20191225_133721

ดัดแปลง จอแสดงผลตัวเลข ให้สามารถใช้รวมกับ จอแสดงผลเดิมได้

DRO After
DRO Before
16
Yes
None
1
1000000
/linear-scale-dro/

Linear scale DRO

ลิเนียร์ สเกล และจอแสดงผล
Thumbnail
ค้นหาโดย

ประเภท

Digital Read Out DRO
D60-2V
D60-2V Image

จอแสดงผล 2 แกน

สำหรับเครื่อง มิลลิ่ง กลึง เจียร และเครื่องอื่นๆที่ต้องการวัดค่าตำแหน่ง ใช้ได้ทั้งเครื่องมือหนึ่ง และมือสอง

เทคนิค พารามิเตอร์ จอแสดงผล DRO-D60

 1. แรงดันไฟฟ้า : AC80V-260V/50Hz-60Hz
 2. กำลังไฟฟ้า : 20VA
 3. พิกัด ตำแหน่ง : 1/2/3
 4. แสดงผล : 7 bit แสดงผลพร้อม สัญญลักษณ์
 5. ความถี่เวลา : 4X
 6. สัญญาณเข้า : TTL, ELA,-422-A
 7. ความถี่ขาเข้า : 100 KHz
 8. ความละเอียด : 10um, 1um 0.5um, 0.1um
 9. ปุ่มกด : สัมผัสเบา
 10. ขนาดตารางเชิงเส้นพื้นที่ : 0.04 mm, 0.02 mm, 0.01 mm กำลังไฟฟ้า +/-5V ความแตกต่างระหว่าง 2 และ 4 สัญญาณขาออก 90°

D60 ฟังค์ชั่น

 1. การเจาะแบบวงกลม (Circular drilling function)
 2. การเจาะแบบเส้นตรง (Linear drilling function)
 3. ชดเชยรัศมีทูลส์ (Tool radius compensation)
 4. กำหนดศูนย์กลางชิ้นงาน (Workpiece center)
 5. 200 ทูลส์ บันทึกข้อมูล (200 sets tool base)
 6. วงรอบเส้นโคง (Round arc processing)
 7. เครื่องคิดเลข (Calculator)
 8. คำนวนทางราดลง (Slope calculation)
 9. คำนวนรวมแกน Z (Z-axis combination calculation)
 10. กำหนดค่ารัศมีชิ้นงานล่วงหน้า (Preset radius of Workpiece)
 11. ชดเชยความผิดพลาดของลิเนียร์สเกล หรือโรตารี (Linear scale error compensation or non-linear scale error compensation)
 12. การกรองเชิงตัวเลข (Numerical filtering fuction)
 13. EDM ฟังค์ชั่น เจาะกำหนดความลึก (EDM depth control)
Digital Read Out DRO
D60-2V Image
D60-2V
จอแสดงผล 2 แกน สำหรับเครื่อง มิลลิ่ง กลึง เจียร และเครื่องอื่นๆที่ต้องการวัดค่าตำแหน่ง ใช้ได้ทั้งเครื?... อ่านต่อ