เครื่องซีเอ็นซีกลึง

4

CNC Lathe Oilfield Machine

FBL-530
FBL-200 resize 800 x 600

CNC Turning Center

FBL-120c

CNC Lathe Gang Type