เครื่องไวร์คัท

Wire  Cut

เครื่องไวร์คัท

AL560SA

AccuteX

High performance Wire Cut EDM machine

เครื่องไวร์คัทประสิทธิภาพสูง

molybdenum-wire

IDEA CNC

Molybdenum Wire Cut EDM machine

เครื่องไวร์คัทจีน