วายคัทจีน

อะไหล่ เครื่องวายคัทจีน

Molybdenum Wire EDM machine spare part

Wire EDM Sparkit

ไส้กรองน้ำ

Wire Cut EDM Filter

ITO-35-33

ITO-35-33

ITO-36-33

ITO-36-33

Line

อะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องวายคัทจีน

20170419_173424it

Power feed carbide

Water Nozzle DK

Water nozzle

C360_2017-04-20-10-25-41-984it

Wire Guide Upper

20170420_102344it

Wire Guide Lower

20170420_103826it

Wire Roller