อุปกรณ์เสริม เครื่องไวร์คัท

อุปกรณ์เสริม สำหรับเครื่องไวร์คัท Wire Cut EDM Devise

Manual square vise 34-210010

Manual square vise

34-210010

EDM.A S-080

EDM.A S-080

แม่เหล็กจับยึดชิ้นงาน

V08

V08

Clamping kit

JH702-212

JH702-212

Jig holder